Kiểm Tra Năm Sản Xuất Đàn Upright Piano Kawai

Cách kiểm tra năm sản xuất của đàn Upright Piano Kawai theo số serial

Cách kiểm tra năm sản xuất của đàn Upright Piano Kawai theo số serial in trên khung gang của đàn

MODEL  PEDAL SERIAL. NO. YEAR
K8, K20, K35, K48332000 – 1700001958-1966
KS1, KS2, KS33170000 – 3290001966-1969
KU1, KU1D KU2, KU2D KU3, KU3D KU5, KU5D3329000 – 4780001969-1971
KU1B, 2B, 3B, 5B3478000 – 5770001971-1973
BL31, BL51 BL61, BL713577000 – 11000001973-1980
BL123688000 – 11000001974-1980
US50, US60 US7031100000 – 16000001980-1985
KS2F  KS3F  KS5F31100000 – 16000001980-1985
CL231300000 – 15000001982-1985
CL331400000 – 17500001984-1987
BS1031790000 –1987-
BS20, BS30 BS4031715000 –1987-
KL65B  KL72W US63H31800000 –1988-
BS20S31800000 –1988-
ED48E  ED52S31690000 –1986
BS2A  BS3A31926000 –1990-
BS1A31970000 –1990-
CL531976000 – 1990-
KL95R  KL64K31970000 –1990-
KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W31895000 – 1989-
KL75W  KL74K KL68W31926000 – 1990-
US6X31895000 –1989-
UX8X  US9X31970000 –1990-
H5020 H503W32010000 –1991
H102W  H201R  H202M  H301W32010000 –1991

Trên đây là thông tin các mã sản phẩm, số serial, năm sản xuất của đàn Piano Kawai, giúp các bạn dễ dàng chọn lựa các sản phẩm tốt nhất cho mình. Chúc các bạn thành công.

Bạn có thể tham khảo thêm những thông tin hữu ích sau:

Cách tra cứu năm sản xuất của đàn Piano cơ thương hiệu Yamaha

Một số đàn Piano cơ của các thương hiệu nổi tiếng khác